03.01.2019

Статистична інформація

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у листопаді 2018 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–листопаді 2018 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у листопаді 2018 року

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у листопаді 2018 року

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–листопаді 2018 року

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у листопаді 2018 року