04.05.2018

Експрес-випуск

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у березні 2018 року

Статистична інформація

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у березні 2018 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–березні 2018 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у березні 2018 року

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у березні 2018 року

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–березні 2018 року

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у березні 2018 року

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 квітня 2018 року

Заборгованість із виплати заробітної плати за містами та районами на 1 квітня 2018 року

Доходи населення 2002–2017 роки (попередні дані)