04.07.2018

Статистична інформація

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у травні 2018 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–травні 2018 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у травні 2018 року

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у травні 2018 року

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–травні 2018 року

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у травні 2018 року

Заклади охорони здоров’я (1995–2017 роки)

Медичні кадри (1995–2017 роки)

Захворюваність населення (1995–2017 роки)