04.10.2018

Статистична інформація

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у серпні 2018 року

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–серпні 2018 року

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у серпні 2018 року

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у серпні 2018 року

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–серпні 2018 року

Темпи зростання/зниження номінальної та індекси реальної заробітної плати у серпні 2018 року

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 вересня 2018 року

Заборгованість із виплати заробітної плати за містами та районами на 1 вересня 2018 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–серпні 2018 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за містами та районами у січні–серпні 2018 року

Основні показники соціально-економічного розвитку регіону, міст, районів у січні–серпні 2018 року