Безоплатне подання статистичної звітності в електронному вигляді

ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ!

Держстат запроваджує роботу нового сервісу для електронного звітування –
безкоштовне програмне забезпечення  "Кабінет респондента".

Доступ до "Кабінету респондента" відкрито з 01 лютого 2019 року за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua/.

У "Кабінеті респондента" Ви зможете в онлайн-режимі звітувати за формами державної статистичної звітності.

Для реєстрації та роботи в "Кабінеті респондента" необхідно мати електронний підпис із двома сертифікатами: для підписання та шифрування*.
Наразі сервіс підтримує електронний підпис одного з наведених нижче кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг (акредитованих центрів сертифікації ключів - АЦСК):

Інформаційно-довідковий департамент ДФС,

АТ КБ "ПРИВАТБАНК",

ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна".

Міністерства внутрішніх справ України,

ТОВ "КЛЮЧОВІ СИСТЕМИ",

ТОВ "Арт-мастер",

ДП "Національні інформаційні системи".

Перелік АЦСК, які підтримуються в "Кабінеті респондента", буде розширюватися.

Коректна робота в "Кабінеті респондента" можлива в браузерах Internet Explorer версії не нижче 9, Mozilla Firefox 35+, Opera 12+, Google Chrome 45+.

У разі виникнення питань щодо роботи в "Кабінеті респондента" Ви можете скористатись інструкцією користувача, розміщеною безпосередньо у "Кабінеті респондента", або звернутись за консультацією до спеціалістів Головного управління статистики за телефонами: (0512)500823, (0512)500844, 0994110185, 0965902932, 0933188819 або за E-mail:

*У разі відсутності сертифіката шифрування, обов’язковість якого передбачена наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 18.12.2012 № 739 "Про затвердження Вимог до форматів криптографічних повідомлень", потрібно звернутися до кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг для його отримання.

Запрошуємо до "Кабінету респондента"!
Раді співпрацювати з Вами!

Перелік форм державних статистичних спостережень,
які можуть подаватись респондентами в електронному вигляді

у програмному забезпеченні "Кабінет респондента"

№ з/п Назва форми
Коротка назва форми
Код шаблону форми
Ринок праці
1. Звіт із праці
№ 1-ПВ (місячна)
S0301011
2. Звіт із праці
№ 1-ПВ (квартальна)
S0301115
3. Звіт про витрати на утримання робочої сили за 20__ рік
№ 1-РС (один раз на чотири роки)
S0303002
Освіта
4. Звіт про роботу аспірантури та докторантури
№ 1-нк (річна)
S2204105
Охорона здоров'я
5. Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році
№ 7-тнв (річна)
S0300106
Cоціальний захист
6. Звіт про надання населенню субсидій
№ 1-субсидії (місячна)
S0800208
Населені пункти та житло
7. Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії
№ 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна)
S0800108
8. Житловий фонд станом на 1 січня 20___ року
№ 1-житлофонд (річна)
S0900110
Політична та інша суспільна діяльність
9. Звіт про діяльність громадської організації
№ 1-громадська організація (річна)
S3200308
Макроекономічна статистика
10. Обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства
№ 2К-С (квартальна)
S2703602
11. Обстеження ділової активності промислового підприємства
№ 2К-П (квартальна)
S0404510
12. Обстеження ділової активності підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів
№ 2К-Т (квартальна)
S0603302
13. Обстеження ділової активності будівельного підприємства
№ 2К-Б (квартальна)
S0703002
14. Обстеження ділової активності підприємства сфери послуг
№ 2К-СП квартальна)
S2601102
15. Обстеження ділової активності промислового підприємства (інвестиції)
№ 2К-П інв (два рази на рік)
S1001402
Економічна діяльність
16. Структурне обстеження підприємства
№ 2-підприємництво (річна)
S0401001
17. Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами
№ 1-Б (піврічна)
S0210111
18. Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів
№ 2-Б (річна)
S0200309
19. Звіт про роботу міського електротранспорту
№ 2-етр (місячна)
S1600212
20. Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства
№ 11-заг (квартальна)
S2700913
21. Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства
№ 13-заг (квартальна)
S2701112
22. Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом
№ 31-вод (квартальна)
S1803107
23. Звіт про роботу підприємства водного транспорту
№ 51-вод (місячна)
S1805107
24. Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства
№ 51-ца (місячна)
S2105109
25. Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення
№ 31-авто (квартальна)
S1616007
26. Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом
№ 51-авто (місячна)
S1605110
27. Звіт про роботу автотранспорту
№ 2-тр (річна)
S1600312
28. Звіт про реалізацію продукції сільського господарства
№ 21-заг (місячна)
S2701412
29. Звіт про реалізацію продукції сільського господарства
№ 21-заг (річна)
S2702512
30. Звіт про використання та запаси палива
№ 4-мтп (місячна)
S1904108
31. Звіт про використання та запаси палива
№ 4-мтп (річна)
S1904413
32. Звіт про постачання та використання енергії
№ 11-мтп (річна)
S1901111
33. Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції
№ 1П-НПП (річна)
S0403510
34. Звіт про виробництво промислової продукції за видами
№ 1-П (місячна)(юр. особи)
S0423112
35. Звіт про капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів
№ 2-інвестиції (річна)
S1002008
36. Звіт про капітальні інвестиції
№ 2-інвестиції (квартальна)
S1000213
37. Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію
№ 11-ОЗ (річна)
S0401112
38. Звіт про виконання будівельних робіт
№ 1-кб (місячна)
S0701112
39. Звіт про витрати на виробництво продукції сільського господарства (робіт, послуг)
№ 2-ферм (річна)
S2702211
40. Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур
№ 37-сг (місячна)
S2703008
41. Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин
№ 24-сг (місячна)
S2702412
42. Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами
№ 24 (річна)
S2702312
43. Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств
№ 50-сг (річна)
S2702114
44. Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання
№ 1-зерно (місячна)
S2700508
45. Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур
№ 4-сг (річна)
S2700412
46. Лісогосподарська діяльність
за 20__ рік
№ 3-лг (річна)
S1101013
47. Ведення мисливського господарства за 20__ рік
№ 2-тп (мисливство) (річна)
S1100210
48. Звіт про обсяги реалізованих послуг
№ 1-послуги (квартальна)
S2601002
49. Звіт про туристичну діяльність за  20__ рік
№ 1-туризм (річна) (юр. особи)
S1401113
50. Звіт дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за літо 20 ___ року
№ 1-от (один раз на рік)
S1402004
51. Звіт про обсяг оптового товарообороту
№ 1-опт (місячна)
S0603206
52. Звіт про продаж і  запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі
№ 1-опт (квартальна)
S0601314
53. Звіт про товарооборот торгової мережі
№ 1-торг (місячна)
S0600114
54. Про продаж світлих нафтопродуктів і газу
№ 1-торг (нафтопродукти) (місячна) (юр. особи)
S0602117
55. Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі
№ 3-торг (квартальна)
S0600317
56. Звіт про ціни на природний газ, який постачається споживачам
№ 1-ціни (газ) (піврічна)
S0700551
57. Звіт про ціни на електроенергію, яка постачається споживачам
№ 1-ціни (електроенергія) (піврічна)
S0700611
58. Звіт про діяльність колективного засобу розміщування
№ 1-КЗР (річна)
S2600314
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс
59. Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу
№ 14-ЗЕЗ (квартальна)
S0501408
60. Звіт про експорт (імпорт) послуг
№ 9-ЗЕЗ (квартальна)
S0500909
Ціни
61. Звіт про ціни на ринку житла
№ 1-ціни (житло) (квартальна)
S0700503
62. Звіт про ціни виробників промислової продукції
№ 1-ціни (пром) (місячна)
S0401208
Наука та інновації
63. Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок
№ 3-наука (річна)
S1500113
Навколишнє середовище
64. Утворення та поводження з відходами за 20__ рік
№ 1-відходи (річна)
S1101209
65. Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі за 20__ рік
№ 1-екологічні витрати (річна)
S1100111