До Вашої уваги статистичні збірники
«Статистичний щорічник Миколаївської області за 2016 рік», «Міста та райони Миколаївської області за 2016 рік»,«Миколаївщина у цифрах у 2016 році»

Найбільш повні видання «Статистичний щорічник Миколаївської області» і «Міста та райони Миколаївської області» містять ключові статистичні дані, які дають можливість здійснити поглиблений аналіз соціального і економічного становища області та її адміністративно-територіальних одиниць у ретроспективі.

В свою чергу, збірник «Миколаївщина у цифрах у 2016 році» пропонує компактну статистичну оцінку соціально-економічних процесів у регіоні, та може бути корисним для оперативного аналізу.

Інформація у виданнях розподілена за видами економічної діяльності, видами продукції, організаційними формами, містами обласного значення та районами відповідно до встановленого адміністративно-територіального поділу тощо.

Збірники сформовані за такими розділами: населення, ринок праці, доходи та умови життя, населені пункти та житло, освіта, охорона здоров’я та соціальний захист, культура, відпочинок, спорт і туризм, правосуддя та злочинність, навколишнє середовище та природні ресурси, валовий регіональний продукт, ціни, Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України в частині Миколаївської області, енергетика, промисловість, сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибне господарство, будівництво, капітальні інвестиції, транспорт і зв’язок, зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня торгівля, діяльність підприємств, наука.

Окремо виділені основні показники, які характеризують соціально-економічний розвиток регіонів України та країни в цілому.

Видання зацікавлять усіх, хто має потребу у виваженій, науково-обґрунтованій інформації щодо процесів, які відбуваються в соціально-економічній сфері регіону

Збірники поширюються в електронному вигляді на CD-диску.

З питань придбання вказаних видань звертатися за телефонами (0512) 50 08 24, 50 08 43 або на e-mail:

ПРЕЗЕНТАЦІЯ «Статистичний щорічник Миколаївської області за 2016 рік» та «Міста та райони Миколаївської області за 2016 рік»
Вартість електронної версії обох видань разом – 183 грн 68 коп.
 
ПЕРЕГЛЯНУТИ ЗМІСТ «Миколаївщина у цифрах у 2016 році»
Вартість електронної версії – 91 грн 84 коп.