1. Демографічна та соціальна статистика

1.2. Ринок праці

1.2.2 Оплата праці та соціально-трудові відносини

1.2.2.9 Темпи зростання/зниження номінальної та індекси реальної заробітної плати

2014 - zip
12
2015 - zip
12
2016 - zip
12