Cтатистичні дані (оперативні, річні, методологічні пояснення)

Календар оприлюднення статистичної інформації Головного управління статистики на 2018 рік

  Статистичні матеріали zip архів
1. Демографічна та соціальна статистика    
1.1. Населення та міграція    
1.1.1. Чисельність населення (щомісячно)
zip
архів
1.1.2. Природний рух населення (щомісячно)
zip
архів
1.1.3. Міграційний рух населення (за І півріччя, рік)
zip
архів
1.1.4. Населення (1995–2016рр.)
zip
1.1.5. Методологічні пояснення
zip
 
1.2. Ринок праці    
1.2.1. Зайнятість та безробіття    
1.2.1.1. Основні показники ринку праці (2000–2016рр.)
zip
1.2.1.2. Основні показники ринку праці (щоквартально)
zip
архів
1.2.1.3. Економічна активність населення за статтю та місцем проживання (щорічно)
zip
архів
1.2.1.4. Зареєстроване безробіття та кількість вакансій (щомісячно)
zip
архів
1.2.1.5. Методологічні пояснення
zip
1.2.2. Оплата праці та соціально-трудові відносини
1.2.2.1. Темп зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати (2002–2016рр.)
zip
1.2.2.2. Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності (1995–2012рр.)
zip
1.2.2.3. Динаміка середньомісячної заробітної плати за вида ми економічної діяльності (2010–2016рр.)
zip
1.2.2.4. Заборгованість із виплати заробітної плати (2000–2016рр.)
zip
1.2.2.5. Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (дані за місяць)
zip
архів
1.2.2.6. Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (дані з початку року)
zip
архів
1.2.2.7. Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (щоквартальні дані)
zip
архів
1.2.2.8. Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності (дані за місяць)
zip
архів
1.2.2.9. Темпи зростання/зниження номінальної та індекси реальної заробітної плати (щомісячно)
zip
архів
1.2.2.10. Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (дані за місяць)
zip
архів
1.2.2.11. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (дані з початку року)
zip
архів
1.2.2.12. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (щоквартальні дані)
zip
архів
1.2.2.13. Заборгованість із виплати заробітної плати (щомісячно)
zip
архів
1.2.2.14. Методологічні пояснення
zip
 
1.3. Освіта    
1.3.1. Дошкільні навчальні заклади (1995–2016рр.)
zip
1.3.2. Загальноосвітні навчальні заклади (на початок навчального року 1995–2016рр.)
zip
1.3.3. Професійно-технічні навчальні заклади (1995–2016рр.)
1.3.4. Вищі навчальні заклади (на початок навчального року 1995–2016рр.)
1.3.5. Методологічні пояснення
zip
 
1.4. Охорона здоров'я    
1.4.1. Заклади охорони здоров'я (1995–2016рр.)
zip
 
1.4.2. Медичні кадри (1995–2016рр.)
zip
 
1.4.3. Захворюваність населення (1995–2016рр.)
zip
 
1.4.4. Методологічні пояснення
zip
 
1.5. Доходи та умови життя    
1.5.1. Характеристика домогосподарств (1999–2016рр.)
zip
1.5.2. Структура сукупних витрат (1999–2016рр.)
zip
1.5.3. Структура сукупних ресурсів (1999–2016рр.)
zip
1.5.4. Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (2005–2016рр.)
zip
1.5.5. Диференціація життєвого рівня населення (1999–2016рр.)
zip
1.5.6. Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (1999–2016рр.)
zip
1.5.7. Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування (раз на два роки, 2000–2016рр.)
zip
архів
1.5.8. Методологічні пояснення
zip
 
1.6. Соціальний захист    
1.6.1. Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів (на початок 1996–2017рр.)
zip
1.6.2. Чисельність дітей, усиновлених протягом року (2000–2016рр.)
zip
1.6.3. Методологічні пояснення
zip
1.7. Населені пункти та житло    
1.7.1. Житловий фонд (1995–2016рр.)
zip
1.7.2. Методологічні пояснення
zip
 
1.8. Правосуддя та злочинність    
1.8.1. Правопорушення (1995–2016рр.)
zip
 
1.8.2. Методологічні пояснення
zip
 
1.9. Культура    
1.9.1. Заклади культури та мистецтва (1995–2016рр.)
zip
1.9.2. Засоби масової інформації та книговидання (1995–2016рр.)
zip
1.9.3. Методологічні пояснення
zip
2. Економічна статистика    
2.1. Національні рахунки    
2.1.1. Валовий регіональний продукт (2004–2016рр.)
zip
2.1.2. Методологічні пояснення
zip
2.1.3. Доходи населення (2002–2016рр.)
zip
 
2.1.4. Методологічні пояснення
zip
 
2.2. Економічна діяльність    
2.2.1. Діяльність підприємств    
2.2.1.1. Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності (щорічно)
zip
архів
2.2.1.2. Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності (щорічно)
zip
архів
2.2.1.3. Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності (щорічно)
zip
архів
2.2.1.4. Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності (щорічно)
zip
архів
2.2.1.5. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності (щорічно)
zip
архів
2.2.1.6. Основні показники діяльності підприємств по містах обласного значення та районах (щорічно)
zip
архів
2.2.1.7. Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності (щорічно) посилання на 2.2.1.10
-
архів
2.2.1.8. Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності (щорічно)
zip
архів
2.2.1.9. Фінансові результати підприємств до оподаткування по містах обласного значення та районах (щорічно)
zip
архів
2.2.1.10. Фінансові результати до оподаткування підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності (щорічно)
zip
архів
2.2.1.11. Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності (щоквартально)
zip
архів
2.2.1.12. Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності (щоквартально)
zip
архів
2.2.1.13. Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності (щорічно)
zip
архів
2.2.1.14. Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності (щорічно)
zip
архів
2.2.1.15. Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності (щоквартально)
zip
архів
2.2.1.16. Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності (щоквартально)
zip
архів
2.2.1.17. Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності (щорічно)
zip
архів
2.2.1.18. Показнки балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності (щоквартально)
zip
архів
2.2.1.19. Методологічні пояснення
zip
 
2.2.2. Внутрішня торгівля    
2.2.2.1. Роздрібний товарооборот (щомісячно)
zip
архів
2.2.2.2. Роздрібний товарооборот підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, по містах та районах (щоквартально)
zip
архів
2.2.2.3. Основні показники роздрібної торгівлі (1990–2016рр.)
zip
2.2.2.4. Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005–2016рр.)
zip
2.2.2.5. Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (щоквартально)
zip
архів
2.2.2.6. Методологічні пояснення
zip
2.2.3. Капітальні інвестиції    
2.2.3.1. Капітальні інвестиції за видами активів (щоквартально)
zip
архів
2.2.3.2. Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (щоквартально)
zip
архів
2.2.3.3. Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (щоквартально)
zip
архів
2.2.3.4. Індекс капітальних інвестицій (щоквартально)
zip
архів
2.2.3.5. Капітальні інвестиції за видами активів (2010–2016рр.)
zip
 
2.2.3.6. Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (2010–2016рр.)
zip
 
2.2.3.7. Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (2010–2016рр.)
zip
 
2.2.3.8. Індекс капітальних інвестицій (2011–2016рр.)
zip
 
2.2.3.9. Методологічні пояснення
zip
2.2.4. Сільське, лісове та рибне господарство    
2.2.4.1 Сільське господарство
2.2.4.1.1. Індекси сільськогосподарської продукції (щомісячно)
zip
архів
2.2.4.1.2. Індекси сільськогосподарської продукції (1991–2016рр.)
zip
2.2.4.1.3. Кількість сільськогосподарських тварин у звітному році (щомісячно)
zip
архів
2.2.4.1.4. Виробництво основних видів продукції тваринництва у звітному році (щомісячно)
zip
архів
2.2.4.1.5. Тваринництво (1995–2016рр.)
zip
2.2.4.1.6. Виробництво основних сільськогосподарських культур у звітному році (щомісячно у період збирання врожаю)
zip
архів
2.2.4.1.7. Рослинництво (1995–2016рр.)
zip
2.2.4.1.8. Середні ціни реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами у звітному році (щомісячно)
zip
архів
2.2.4.1.9. Середні ціни реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами (1996–2016рр.)
zip
2.2.4.1.10. Методологічні пояснення
zip
2.2.4.2. Лісове господарство та мисливство    
2.2.4.2.1. Основні показники ведення лісогосподарської діяльності (1990–2016рр.)
zip
2.2.4.2.2. Заготівля ліквідної деревини (2010–2016рр.)
zip
2.2.4.2.3. Основні показники ведення мисливського господарства (1990-2016рр.)
zip
 
2.2.4.2.4. Методологічні пояснення
zip
2.2.4.3. Рибне господарство    
2.2.4.3.1. Добування водних біоресурсів (1995–2016рр.)
zip
2.2.4.3.2. Методологічні пояснення
zip
 
2.2.5. Енергетика    
2.2.5.1. Використання палива (щомісячно)
zip
архів
2.2.5.2. Запаси палива (щомісячно)
zip
архів
2.2.5.3. Методологічні пояснення
zip
 
2.2.6. Промисловість    
2.2.6.1. Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності (2010–2016рр.)
zip
архів
2.2.6.2. Індекси промислової продукції за видами діяльності (щомісячно)
zip
архів
2.2.6.3. Індекси промислової продукції за видами діяльності (за період з початку року) (щомісячно)
zip
архів
2.2.6.4. Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності (щомісячно)
zip
архів
2.2.6.5. Виробництво промислової продукції за видами (щомісячно)
zip
архів
2.2.6.6. Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (2003–2012рр., 2013-2016рр.)
zip
архів
2.2.6.7. Виробництво основних видів промислової продукції (2003–2010рр., 2011–2016рр.)
zip
архів
2.2.6.8. Методологічні пояснення
zip
 
2.2.7. Будівництво    
2.2.7.1. Прийняття в експлуатацію житла (щоквартально)
zip
архів
2.2.7.2. Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери (щоквартально)
zip
архів
2.2.7.3. Прийняття в експлуатацію житла за видами житлових будівель (2003–2016рр.)
zip
2.2.7.4. Прийняття в експлуатацію загальної площі житла та кількість збудованих квартир (2000–2016рр.)
zip
2.2.7.5. Кількість будівель та інженерних споруд незавершеного будівництва (на початок 2004–2015рр.)
zip
2.2.7.6. Індекси будівельної продукції за видами (щомісячно)
zip
архів
2.2.7.7. Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції (щомісячно)
zip
архів
2.2.7.8. Індекси будівельної продукції за видами (2011–2016рр.)
zip
2.2.7.9. Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції (2010–2016рр.)
zip
2.2.7.10. Методологічні пояснення
zip
2.2.8. Транспорт    
2.2.8.1. Вантажооборот та обсяги перевезень вантажів (щомісячно)
zip
архів
2.2.8.2. Пасажирооборот та кількість перевезених пасажирів (щомісячно)
zip
архів
2.2.8.3. Перевезення вантажів за видами транспорту (1995-2016рр.)
zip
2.2.8.4. Перевезення пасажирів за видами транспорту загального   користування (1995-2016рр.)
zip
2.2.8.5. Дорожньо-транспортні пригоди та потерпілі у них (2000-2016рр.)
zip
2.2.8.6. Методологічні пояснення
zip
 
2.2.9. Туризм    
2.2.9.1. Готелі та інші місця для тимчасового проживання (2000–2010рр.)
zip
 
2.2.9.2. Санаторно-курортні та оздоровчі заклади (1995–2016рр.)
zip
 
2.2.9.3. Колективні засоби розміщування (2011–2016рр.)
zip
 
2.2.9.4. Туристичні потоки (2000–2016рр.)
zip
 
2.2.9.5. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку (2000–2017рр.)
zip
 
2.2.9.6. Методологічні пояснення
zip
 
2.2.10. Навколишнє середовище    
2.2.10.1. Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря (1990–2016рр.)
zip
2.2.10.2. Викиди діоксиду сірки та оксидів азоту в атмосферне повітря (1990–2016рр.)
zip
2.2.10.3. Викиди окремих забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у звітному році
zip
архів
2.2.10.4. Утворення та поводження з відходами (1994–2016рр.)
zip
 
2.2.10.5. Утворення та поводження з відходами у звітному році
zip
2.2.10.6. Утворення та утилізація відходів за категоріями матеріалів у звітному році
zip
 
2.2.10.7. Витрати на охорону та раціональне використання природних ресурсів за напрямами природоохоронних заходів у 2016 році
zip
2.2.10.8. Методологічні пояснення
zip
 
2.3. Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс    
2.3.1. Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці області (щоквартально)
zip
архів
2.3.2. Прямі інвестиції (акціонерний капітал) (на початок 1995–2016рр.)
zip
2.3.3. Методологічні пояснення
zip
2.3.4. Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами (щомісячно)
zip
архів
2.3.5. Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами за уточненими річними даними
zip
2.3.6. Товарна структура зовнішньої торгівлі області (щомісячно)
zip
архів
2.3.7. Товарна структура зовнішньої торгівлі області за уточненими річними даними
zip
2.3.8. Географічна структура експорту-імпорту товарів (1996–2016рр.)
zip
2.3.9. Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами області (щоквартальна оперативна інформація)
zip
архів
2.3.10. Структура зовнішньої торгівлі послугами області (щоквартальна оперативна інформація)
zip
архів
2.3.11. Експорт-імпорт послуг області за країнами світу (квартальна інформація за уточненими річними даними)
zip
2.3.12. Структура експорту-імпорту області за видами послуг (квартальна інформація за уточненими річними даними)
zip
2.3.13. Географічна структура експорту-імпорту послуг області (1996–2016рр.)
zip
2.3.14. Методологічні пояснення
zip
2.4. Ціни    
2.4.1. Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця) (щомісячно)
zip
архів
2.4.2. Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року) (щомісячно)
zip
архів
2.4.3. Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2007–2017рр. (грудень до грудня попереднього року)
zip
архів
2.4.4. Методологічні пояснення
zip
 
2.5. Наука, технології та інновації    
2.5.1. Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу (2010–2016рр.)
zip
архів
2.5.2. Витрати на виконання наукових досліджень і розробок власними силами організацій за видами робіт (2010–2016рр.)
zip
архів
2.5.3. Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт (1995-2015рр.)
zip
 
2.5.4. Інноваційна активність промислових підприємств (2000-2015рр.)
zip
 
2.5.5. Джерела фінансування інноваційної діяльності (2000-2015рр.)
zip
 
2.5.6. Впровадження інновацій на промислових підприємствах (2000-2015рр.)
zip
 
2.5.7. Методологічні пояснення
zip
 
2.6. Інформаційне суспільство    
2.6.1. Доходи від надання послуг пошти та зв'язку (щоквартально)
zip
архів
2.6.2. Засоби телефонного зв’язку (щоквартально)
zip
архів
2.6.3. Пошта та зв'язок (2000-2016рр.)
zip
2.6.4. Методологічні пояснення
zip
 
3. Багатогалузева статистична інформація    
3.1. Комплексна статистика    
3.1.1. Основні показники соціально-економічного розвитку області (щомісячно)
zip
архів
       
  Регіональна статистика    
       
r.1. Демографічна та соціальна статистика    
r.1.1. Населення та міграція    
r.1.1.1. Основні демографічні показники за містами та районами області (щомісячно)
zip
архів
r.1.1.2. Населення (1990, 1995, 2000, 2005–2016рр.)    
r.1.1.2.1. Чисельність населення
zip
 
r.1.1.2.2. Кількість живонароджених
zip
 
r.1.1.2.3. Загальні коефіцієнти народжуваності
zip
 
r.1.1.2.4. Кількість померлих
zip
 
r.1.1.2.5. Загальні коефіцієнти смертності
zip
 
r.1.1.2.6. Природний приріст (скорочення) населення
zip
 
r.1.1.2.7. Коефіцієнт природного приросту (скорочення) населення
zip
 
r.1.1.2.8. Міграційний приріст (скорочення) населення
zip
 
r.1.1.2.9. Коефіцієнт міграційного приросту (скорочення) населення
zip
 
r.1.2. Ринок праці    
r.1.2.1. Зайнятість та безробіття    
r.1.2.1.1. Попит та пропозиція робочої сили (щомісячно)
zip
архів
r.1.2.1.2. Зареєстроване безробіття (щомісячно)
zip
архів
r.1.2.1.3. Працевлаштування зареєстрованих безробітних (щомісячно)
-
архів
r.1.2.2. Оплата праці та соціально-трудові відносини    
r.1.2.2.1 Середньооблікова кількість штатних працівників (щоквартально)
zip
архів
r.1.2.2.2 Відпрацьований робочий час штатних працівників (щоквартально)
zip
архів
r.1.2.2.3 Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників (щоквартально)
zip
архів
r.1.2.2.4 Заборгованість із виплати заробітної плати (щомісячно)
zip
архів
r.2. Економічна статистика    
r.2.1. Економічна діяльність    
r.2.1.1. Діяльність підприємств    
r.2.1.1.1 Кількість підприємств за їх розмірами (щорічно)
zip
 
r.2.1.1.2 Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами (щорічно)
zip
 
r.2.1.1.3 Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами (щорічно)
zip
 
r.2.1.1.4 Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами (щорічно)
zip
 
r.2.1.1.5 Обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) за їх розмірами (щорічно)
zip
 
r.2.1.1.6 Фінансові результати підприємств до оподаткування (щорічно) - посилання на 2.2.1.9
-
 
r.2.1.1.7 Фінансові результати до оподаткування підприємств за їх розмірами (щорічно)
zip
 
r.2.1.1.8 Чистий прибуток (збиток) підприємств за їх розмірами (щорічно)
zip
 
r.2.1.2. Транспорт    
r.2.1.2.1 Вантажооборот автомобільного транспорту (2000–2016рр.)
zip
 
r.2.1.2.2 Перевезення вантажів автомобільним транспортом   (2000–2016рр.)
zip
 
r.2.1.2.3 Пасажирооборот автомобільного транспорту (автобусів) (2000–2016рр.)
zip
 
r.2.1.2.4 Перевезення пасажирів автомобільним транспортом (автобусами) (2000–2016рр.)
zip
 
r.2.1.3. Внутрішня торгівля    
r.2.1.3.1 Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі (щоквартально) - посилання на 2.2.2.2.
-
 
r.2.1.3.2 Оптовий товарооборот (щоквартально)
zip
архів
r.2.1.4. Капітальні інвестиції    
r.2.1.4.1 Капітальні інвестиції (щоквартально)
zip
 
r.2.1.4.2 Капітальні інвестиції (2010–2016рр.)
zip
 
r.2.1.5. Сільське господарство    
r.2.1.5.1 Виробництво основних видів продукції тваринництва в сільськогосподарських підприємствах у звітному році (щомісячно)
zip
архів
r.2.1.5.2 Кількість сільськогосподарських тварин в сільськогосподарських підприємствах у звітному році (щомісячно)
zip
архів
r.2.1.5.3 Виробництво основних видів продукції тваринництва в сільськогосподарських підприємствах (2005, 2010–2016рр.)
zip
 
r.2.1.5.4 Кількість сільськогосподарських тварин в сільськогосподарських підприємствах (2005, 2010–2016рр.)
zip
 
r.2.1.5.5 Виробництво основних сільськогосподарських культур в сільськогосподарських підприємствах (великих та середніх)
zip
архів
r.2.1.5.6 Рослинництво (2005, 2008–2016рр.)
zip
 
r.2.1.5.7 Рівень рентабельності сільськогосподарської продукції в сільськогосподарських підприємствах (2002–2016рр.)
zip
 
r.2.1.5.8 Валова продукція сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах (2004–2016рр.)
zip
 
r.2.1.5.9 Наявність і надходження культур зернових і олійних у звітному році (щомісячно)
zip
архів
r.2.1.6. Промисловість    
r.2.1.6.1 Обсяг реалізованої промислової продукції (щомісячно)
zip
архів
r.2.1.7. Будівництво    
r.2.1.7.1 Прийняття в експлуатацію житла (щоквартально) – посилання на 2.2.7.1.
-
r.2.1.7.2 Прийняття в експлуатацію житла (2000–2016рр.)
zip
 
r.2.1.7.3 Кількість будівель та споруд незавершеного будівництва
(на початок 2004–2015рр.)
zip
 
r.2.1.7.4 Обсяг виконаних будівельних робіт (щомісячно)
zip
 
r.2.1.7.5 Обсяг виконаних будівельних робіт (2013–2016рр.)
zip
 
r.2.1.8. Навколишнє середовище    
r.2.1.8.1 Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення (2002–2016рр.)
zip
 
r.2.1.8.2 Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у розрахунку на квадратний кілометр території (2002–2016рр.)
zip
 
r.2.1.8.3 Викиди забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферу від стаціонарних джерел забруднення (щорічно)
zip
архів
r.2.2. Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс    
r.2.2.1 Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) (щоквартально)
zip
архів
r.2.2.2 Прямі інвестиції (акціонерний капітал) (на початок 2006–2016рр.)
zip
r.2.2.3 Обсяги експорту-імпорту товарів (щорічно)
zip
архів
r.2.2.4 Обсяги експорту-імпорту послуг (щоквартально)
zip
архів
r.3. Багатогалузева статистична інформація    
r.3.1. Основні показники соціально-економічного розвитку Миколаївської області, міст, районів (1990, 1995, 2000–2016рр.)
 
r.3.1.1. Основні показники соціально-економічного розвитку області
zip
 
r.3.1.2. Основні показники соціально-економічного розвитку м.Миколаєва
zip
 
r.3.1.3. Основні показники соціально-економічного розвитку м.Вознесенська
zip
 
r.3.1.4. Основні показники соціально-економічного розвитку м.Очакова
zip
 
r.3.1.5. Основні показники соціально-економічного розвитку м.Первомайська
zip
 
r.3.1.6. Основні показники соціально-економічного розвитку м.Южноукраїнська
zip
 
r.3.1.7. Основні показники соціально-економічного розвитку Арбузинського району
zip
 
r.3.1.8. Основні показники соціально-економічного розвитку Баштанського району
zip
 
r.3.1.9. Основні показники соціально-економічного розвитку Березанського району
zip
 
r.3.1.10. Основні показники соціально-економічного розвитку Березнегуватського району
zip
 
r.3.1.11. Основні показники соціально-економічного розвитку Братського району
zip
 
r.3.1.12. Основні показники соціально-економічного розвитку Веселинівського району
zip
 
r.3.1.13. Основні показники соціально-економічного розвитку Вітовського району
zip
 
r.3.1.14. Основні показники соціально-економічного розвитку Вознесенського району
zip
 
r.3.1.15. Основні показники соціально-економічного розвитку Врадієвського району
zip
 
r.3.1.16. Основні показники соціально-економічного розвитку Доманівського району
zip
 
r.3.1.17. Основні показники соціально-економічного розвитку Єланецького району
zip
 
r.3.1.18. Основні показники соціально-економічного розвитку Казанківського району
zip
 
r.3.1.19. Основні показники соціально-економічного розвитку Кривоозерського району
zip
 
r.3.1.20. Основні показники соціально-економічного розвитку Миколаївського району
zip
 
r.3.1.21. Основні показники соціально-економічного розвитку Новобузького району
zip
 
r.3.1.22. Основні показники соціально-економічного розвитку Новоодеського району
zip
 
r.3.1.23. Основні показники соціально-економічного розвитку Очаківського району
zip
 
r.3.1.24. Основні показники соціально-економічного розвитку Первомайського району
zip
 
r.3.1.25. Основні показники соціально-економічного розвитку Снігурівського району
zip