Анкетні опитування користувачів статистичної інформації

Комплексні опитування
 
Анкетне опитування користувачів статистичної інформації про рівень задоволення їх інформаційних потреб щодо даних, наведених у «Статистичному щорічнику Миколаївської області за 2013 рік» та статистичному збірнику «Міста та райони Миколаївської області за 2013 рік».
Завершено 31 вересня 2014р.
Анкета
Повідомлення
 
Анкетне опитування користувачів статистичної інформації з питань використання ними «Каталогу офіційних статистичних публікацій на 2014 рік»
Завершено 28 лютого 2014р.
Анкета
Статистика сільського господарства
 
Анкетне опитування з метою вивчення ступеня відповідності потребам користувачів статистичних даних з питань наявності сільськогосподарської техніки та енергетичних потужностей у сільському господарстві
Завершено 13 жовтня 2014р.
Анкета
 
Анкетне опитування з метою вивчення ступеня відповідності потребам користувачів інформації з питань статистики сільськогосподарської діяльності домогосподарств у сільській місцевості та їх основних сільськогосподарських характеристик
Завершено 13 жовтня 2014р.
Анкета
Повідомлення
 
Анкетне опитування користувачів статистичної інформації щодо надходження продукції рослинництва на переробні підприємства
Завершено 31 липня 2014р.
Анкета
Повідомлення
Статистика нефінансових послуг
 
Анкетне опитування користувачів статистичної інформації про рівень задоволення їхніх інформаційних потреб щодо показників зі статистики нефінансових послуг
Завершено
13 жовтня 2014р.
Анкета
Повідомлення
Статистика транспорту
 
Анкетне опитування користувачів статистичної інформації про рівень задоволення їхніх інформаційних потреб щодо показників зі статистики транспорту та зв`язку
Завершено
13 жовтня 2014р.
Анкета
Повідомлення
Статистика науки
 
Анкетне опитування користувачів статистичної інформації про рівень задоволення їхніх інформаційних потреб щодо показників наукової та науково-технічної діяльності
Завершено
13 жовтня 2014р.
Анкета
Повідомлення
Статистика капітальних інвестицій
 
Анкетне опитування користувачів статистичної інформації про рівень задоволення їх інформаційних потреб щодо показників зі статистики капітальних інвестицій
Завершено
30 вересня 2014р.
Анкета
Повідомлення
Статистика інвестицій зовнішньоекономічної діяльності
 
Анкетне опитування з метою вивчення ступеня відповідності потребам користувачів інформації зі статистики інвестицій зовнішньоекономічної діяльності
Завершено
31 липня 2014р.
Анкета
Повідомлення
Статистика зовнішньої торгівлі послугами
 
Анкетне опитування з метою вивчення ступеня відповідності потребам користувачів інформації зі статистики зовнішньої торгівлі послугами
Завершено
10 жовтня 2014р.
Анкета
Повідомлення
Статистика нерухомості
 
Анкетне опитування користувачів статистичної інформації про рівень задоволення їхніх інформаційних потреб щодо показників зі статистики нерухомості
Завершено
15 жовтня 2014р.
Анкета
Статистика освіти
 
Анкетне опитування з метою вивчення ступеня відповідності потребам користувачів інформації зі статистики вищої освіти
Завершено
31 серпня 2014р.
Анкета
Повідомлення
 
Анкетне опитування з метою вивчення ступеня відповідності потребам користувачів інформації щодо показників діяльності дошкільних навчальних закладів
Завершено
31 липня 2014р.
Анкета
Повідомлення
 
Анкетне опитування користувачів статистичної інформації про рівень задоволення їхніх інформаційних потреб щодо показників діяльності аспірантури та докторантури й аналогічних статистичних показників територіальних органів державної статистики
Завершено
13 жовтня 2014р.
Анкета
Повідомлення
Статистика населення
 
Анкетне опитування користувачів статистичної інформації про рівень задоволення їх інформаційних потреб  щодо даних, наведених у демографічному щорічнику "Населення України" та аналогічних статистичних публікаціях територіальних органів державної статистики
Завершено
31 липня 2014р.
Анкета
Повідомлення
Статистика вибіркового обстеження умов життя домогосподарств
 
Анкетне опитування з метою вивчення ступеня відповідності потребам користувачів статистичної інформації вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, та визначення оцінки якості зазначеної статистичної інформації.
Завершено
31 березня 2014р.
Анкета
Повідомлення
Статистика туризму
 
Анкетне опитування з метою вивчення ступеня відповідності потребам користувачів інформації щодо показників діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
Завершено
13 жовтня 2014р.
Анкета
Повідомлення